תקנון האתר

תקנון האתר

Zimmervip

עמוד זה הינו תקנון האתר וחשוב שתקדישו זמן לקרוא את כל סעיפיו. כל שימוש וגלישה באתר מהווה את הצהרתך כי קראת, הבנת והסכמת לכל הסעיפים בתקנון. אם אינך מסכים לתקנון או לחלק ממנו, ניתן לעזוב את האתר ואין לך חובה להמשיך לגלוש בו.

כללי

 1. התקנון נכתב בלשון זכר ו/או רבים מטעמי נוחות בלבד, אך הוא פונה לכל המינים באופן שווה.

 

 1. הפעילות באתר מופעלת על ידי חברת Zimmervip, המכונה בכינויים "מנהלת האתר" ו/או "צוות האתר".
 2. מנהלת האתר אינה נושאת בהתחייבות למנוע מגורמים שאינם נמצאים בשליטתה להפר את השימוש באתר.

 

 1. השימוש באתר ובתכנים שבו מותר לפי שיקול דעת מנהלת האתר. חשוב לציין כי עשויים להיות שינויים בכל עת, שיכולים לכלול שינויים בפרסומים ובאפשרות לבצע הזמנות דרך האתר. לקוחות לא יוכלו להגיש טענות או תביעות כלפי מנהלת האתר בנוגע לכך.

 

 1. יש לציין כי מנהלת האתר אינה משתתפת בעסקאות המתקיימות על ידי הלקוחות דרך האתר.

 2. המבנה, העיצוב והתכנים של האתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתם של מנהלי האתר, ואין להם חובה להודיע מראש לגולשים על השינויים הנעשים.

 

 1. הצוות של "Zimmervip" מורשה לשנות את התקנון בכל עת ולפי שיקול דעתם הבלעדי והמלא. כל שינוי יתבצע על פי שיקול דעת הצוות והם אינם מחוייבים ליידע את הגולשים מראש. האחריות הבלעדית לבדוק את סעיפי התקנון הינו לגולשים. לא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מנהליו ו/או בעליו ו/או צוות האתר בגין שינויים.

תוכן האתר

 1. כל תכני האתר, כולל קוד המקור, חומר מילולי, עיצוב האתר, תמונות וסימני מסחר המשויכים ל"Zimmervip" הם בבעלותה הבלעדית של מנהלת האתר ולא ניתן להשתמש, לעבד, להעתיק, לפרסם, להפיץ או לעשות בהם שימוש בכל צורה שהיא ללא הסכמת מנהלת האתר מראש ובכתב.

 

 1. כל התכנים המפורסמים באתר, כגון תמונות, מחירים, מבצעים, תיאורי בתי העסק, המלצות ועוד, אינם נמצאים בשליטת האתר. הם מתפרסמים על ידי המפרסמים השונים ו/או מי מטעמם, והאחריות עליהם הינה באחריותם הבלעדית.

 2. התכנים המפורסמים על ידי גולשים ו/או מפרסמים שונים, אינם בבעלות האתר. אין ל"Zimmervip" כל זכות בתכנים המפורסמים באתר למעט הרשאה שניתנה לאתר לשימוש בתכני הפרסום השונים. אי לכך חל איסור מוחלט על הגולשים לעשות שימוש בתכני הפרסום האמורים, אלא אם כן יקבלו הרשאה מתאימה מן המפרסמים הרלבנטיים.

 

 1. העלאת תכנים על ידי גולשים לאתר מהווה הסכמה בלתי חוזרת מטעמם לעשות שימוש בתכנים אלו, כולל הצגתם, עריכתם, עיבודם והתאמתם לצרכי האתר, ללא צורך באישור ו/או הסכמה ו/או כל תמורה לגולשים, וכל אחריות על התכנים עומדת על הגולשים המעלים אותם.

 

 1. הגולש יתחייב שלא להעלות לאתר תכנים שעלולים לפגוע בגולשים אחרים, ימנע משימוש בשפה גסה ו/או מעליבה ו/או בוטה ו/או מאיימת ו/או מטרידה ו/או מבזה ו/או מתגרה ו/או מסיתה ו/או מינית וכו', וכן לא להעלות לאתר תכנים לא חוקיים ו/או תכנים שיש בהם עבירה על זכויות יוצרים או הפרת פרטיות.

 

 1. הסכם זה מצהיר ומבהיר כי האחריות המלאה לתוכן ו/או מידע שיועלה לאתר על ידי הגולשים הינה של הגולשים בלבד, וכי האתר "Zimmervip" אינו אחראי לתכנים כאמור. הגולשים יישאו באחריות הבלעדית לכל אי התאמות ו/או אי דיוקים ו/או טעויות ו/או ניסיונות הטעיה וכדומה.

 

 1. אם צד שלישי יטען כי התוכן שהועלה על ידי גולש מהווה עבירה על החוק, כולל טענות בנוגע לפגיעה בזכויות יוצרים או פרטיות, האתר "Zimmervip" יכול להעביר את פרטי הגולש הרלוונטיים לצד שלישי במקרה המתאים. הגולש אינו יכול להגיש טענות או דרישות כלפי Zimmervip.

 

 1. האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק, להוריד לצמיתות או לפרק זמן אחר תוכן שהועלה לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא הודעה מראש לגולש ובלי לפגוע בזכויותיו או בסעדיו האחרים שניתנו לאתר על פי התקנון או על פי חוק.

 

 1. כל הפרטים והמידע המפורסמים באתר, כגון מחירים, תמונות, מבצעים, מפות, שירותים, תפוסת מקום, המלצות וכל פרט אחר, הם באחריות המפרסמים בלבד. האתר, מנהליו ועובדיו אינם אחראים למהימנות או נכונות של תכנים אלו.

 

 1. אם יגיע לצוות האתר תלונה כתובה לגבי תכנים שפורסמו באתר, הצוות מתחייב לבדוק כל פניה ואם יהיה צורך, יהיה רשאי להסיר את התכנים ו/או לתקנם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

שימוש בתוכן האתר

 1. במהלך ההרשמה לאתר, יש למסור פרטים אישיים כמו שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. על ידי המסירה של הפרטים, המשתמש מאשר את הצטרפותו לרשימת התפוצה של האתר. האתר רשאי לשלוח הודעות באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS או בדרך אחרת, על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008. האחריות לכל תוכן הינה על המפרסמים בלבד והאתר לא יהיה אחראי לכל עניין הקשור למהימנות ונכונות התכנים.

 

 1. על מנת להבהיר, אם גולש אינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה או לקבל דיוור מהאתר, הוא רשאי לבקש בכתב להסיר את פרטיו מהרשימה, בכל שלב ובין לפני ובין לאחר שנתן את הסכמתו. צוות האתר יטפל בבקשה ככל האפשר בהקדם האפשרי.

 

 1. האתר שומר על הזכות להשתמש במידע המתקבל מהגולשים לצורכי מסחר ושיפור השירותים באתר, וכן לניתוח סטטיסטיקה ולדיוור למשתמשים. אך האתר מתחייב לא למסור לצד שלישי מידע המזהה גולשים, למעט במקרים של תלונה על הפרת זכויות יוצרים או פרטיות, או פרסום לא חוקי של גולשים. הגולשים שלא רוצים לקבל דיוור יכולים לבקש להסיר את פרטיהם מרשימת התפוצה.
 2. האתר מגן על פרטיות הגולשים באמצעים הרלוונטיים, אך אינו אחראי לנזקים ישירים או עקיפים במקרים שאינם בשליטתו או מתוך כח עליון, ושעלולים להיגרם לגולש או לצדדים אחרים.
 3. ספקים שונים מפרסמים ומציעים למכירה מגוון חבילות ומוצרים באתר. חשוב לציין כי האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים המפורסמים ו/או למוצרים ו/או לשירותים המצויים בתוך החבילות אשר מפורסמים על ידי הספקים ו/או נותני השירותים המפורטים בדפי האתר, והאחריות המלאה לטיבם ולנכונותם תשאו באופן בלעדי על הספקים ו/או נותני השירותים.

ביטול הזמנות

 1. כל לקוח יכול לבטל את ההזמנה שלו בהתאם לתנאי החוק הקיים להגנת הצרכן תשמ"א - 1981, במועד המצויין לביטול.

הודעות טקסט SMS

 1. באישור הלקוח, תוכל מנהלת האתר לשלוח הודעת טקסט (SMS) עם פרטי המקום וקישור לדף המפרסם למספר הטלפון של הלקוח לאחר שיחתו עם בעל העסק. האתר וצוותו לא יהיו אחראים לכל טענה או דרישה בקשר עם זה.

פרטיות ומאגר מידע

 1. האתר "Zimmervip" משמר את פרטי הגולשים שהוזנו בזמן הכניסה לאתר לצורך סטטיסטיקה וניתוח נתונים, כולל כתובות IP, מילות מפתח, אתרי מקור ודפי נחיתה. יש לציין כי המידע הנ"ל אינו משמש לזיהוי אישי של הגולש.

אחריות

 1. האחריות של מנהלת האתר תוגבל רק לנזק ישיר שיגרם ללקוחות בשל מעשה או מחדל רשלני על ידי מנהלת האתר במסגרת הפעולות שלה. יש לציין שהאחריות של מנהלת האתר תוגבל לסכום הרכישה שבוצע ואושר על ידי חברת האשראי ו/או הבנק, למעט כל מקרה אחר.

 

 1. בכל מקרה, מנהלת האתר אינה נושאת באחריות לכל נזק, הוצאה או הפסד שיגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוחות עצמם או מי מטעמם, או ממעשה או מחדל של ספקי התוכן בקשר למוצרים ושירותים המוצעים על ידם ללקוחות. כדאי לציין כי האחריות לבדיקת המוצרים ו/או השירותים השונים נופלת על הלקוחות בלבד.

 

תנאים נוספים

 1. הלקוחות מצהירים כי קראו והבינו את תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ומאשרים בזאת את הסכמתם להשתמש באתר בהתאם לתנאים אלו. חשוב לציין כי אם הם אינם מסכימים לתנאי השימוש הללו, לא יורשה להם לבצע כל פעולה באתר.

 

 1. תקנון זה כפוף לדין המדינתי של ישראל וכל הסמכות המתאימה לכך שייכת בלעדית לבתי המשפט המוסמכים בעכו. כל הסמכות המקומית של בתי משפט אחרים בארץ הינה מופקעת ולא תתחשב.

 

 

 1. ההוראות התקפות של התקנון הן אלה המפורסמות באתר כשההזמנה נשלחה על ידי הלקוח.

 2. נציין כי תקנון זה חל על כל מוצר ו/או שירות המוצעים באתר וגובר על תקנונים ספציפיים אחרים, אם קיימים.

 

 1. לפי התקנון, מנהלת האתר רשאית לבצע תיקונים ו/או שינויים בהוראות התקנון בכל שלב וכלם או חלקם יכנסו לתוקפם מיד לאחר הפרסום שלהם באתר.